amintirea felicitărilor · amintiri aniversare · amintiri citite · amintiri istorice

La mulţi ani România 100! La mulţi ani, români!

Sursă: La mulţi ani România 100! La mulţi ani, români! 1 Decembrie este o zi de sărbătoare pentru toți romanii. Ne face plăcere să transmitem salutările noastre tutror membrilor cronopedieni şi românilor deosebiţi. La Mulți Ani şi petrecere frumoasă de Ziua Națională! De când se ştie, românul trăieşte cu credinţa în suflet. La fel cum… Citește în continuare La mulţi ani România 100! La mulţi ani, români!

amintiri citite · amintiri istorice · Fabulator temporis

DE NEAMUL VALAH AL MOLDOVENILOR

DE NEAMUL VALAH AL MOLDOVENILOR

 DIN NEAMUL MOLDOVENILOR CU CERTIFICATE DE VALAHI 

„De la slavi şi de la greci veneau unii călare,
Polonii şi valahii se îndreptau în grabă într-acolo,
Pe cai puternici, admirabil călăreţ de ei…”
(„Cântecul Nibelungilor”, poem german din sec. al XII-lea) 

Nu este un mit faptul că înainte de 1359, anul „statalităţii” Moldovei din Evul Mediu, valahii din Maramureş au descălecat la apa voievodatului, aşa că mai în glumă, mai în serios, strămoşii moldovenilor aveau certificate de naştere de…valahi (români) !

Nici măcar Ştefan cel Mare nu s-a numit domnitor moldovean, ci doar domnitor valah al Ţării Moldovei, chiar şi noţiunea de România e menţionată în istorie pentru prima dată în legătură cu numele lui Ştefan cel Mare, care apare în documentul unguresc din 1474 ca „domnitor al României” (vezi în acest sens volumul „Corpus Juris Hungariae”, editat la Budapesta, 1898, pag. 381).

Aşa că dacă „patri(h)oţii moldoveni” încearcă să ne convingă despre existenţa unei „statalităţi medievale” a Moldovei, atunci putem accepta in alternum şi existenţa unei „statalităţi valahe”, care, să fim sinceri, este mult mai veche decât cea a „naţiunii moldoveneşti”.

Pentru orice „patriot” al Moldovei istoria începe cu anul 1359, negând faptul că românii au o arie geografică foarte largă, care se întinde de la Carpaţii de Nord, Panonia (Tisa) până la Dunăre, Marea Neagră şi Transnistria.

Or, trebuie să le amintim acestor pseudo-istorici că Imperiul Roman i-a romanizat pe geto-daci şi le-a oferit cetăţenia romană (civis romanus) prin Constituţia antoniană a lui Caracalla din 217 e.n.

Drept rezultat, mă întreb cine este cel mai vechi „cetăţean” din acest spaţiu istoric? Oare nu vlahii?

De reţinut: şi Dimitrie Cantemir considera că până în sec. al XIV-lea tot teritoriul, locuit „cetăţeni medievali” (sic!) valahi (români), de la Tisa şi până în Transnistria, de la Carpaţi şi până la Dunăre şi Marea Neagră se numea VALAHIA.

Au fost nevoie de aproape 500 de ani ca formaţiunile pre-statale organizate pe atunci în Ţări: Ţara Oaşului, Ţara Bârsei, Ţara Maramureşului, Ţara Oltului, Ţara Haţegului, Ţara Baiei, Ţara Bolohovenilor (în Transnistria), Ţara Bârladnicilor, Cnezatul Litovoi etc. să se unească şi să se formeze cele două principate medievale: Ţara Românească la 1330, şi Ţara Moldovei, în 1359.

Despre cauzele existenţei acestei forme (geo)politice duale a blocului românesc (între anii 1330-1861) ne vorbeşte istoricul P. Panaitescu, care considera că unitatea celor două formaţiuni de stat medievale nu s-a reuşit din cauza năvălirii popoarelor migratoare, lipsind astfel aceste voievodate româneşti de „elementul de legătură”, şi anume Ardealul cucerit de Regatul Ungariei în secolul X e.n.

Din cele relatate mai sus se pot desprinde câteva idei de bază: aşa-numita „statalitate a poporului moldovenesc” din perioada medievală este inexistentă, deoarece cele două Ţări formau un tot întreg, iar domnii din ambele ţări manifestau tot timpul interes asupra situaţiei din „ţara” vecină şi nu de puţine ori intervenind pentru a schimba situaţia politică de acolo.

 De exemplu, nu mi-l imaginez pe Ştefan cel Mare ca domn al Ţării Moldovei fără ajutorul vărului său, valahul Vlad Ţepeş… Măi să fie! Iar s-au amestecat în treburile interne ale statului „moldovenesc” expansioniştii valahi.

Altfel spus, dacă această „statalitate moldovenească” ar exista, atunci cu siguranţă s-ar baza pe „cetăţenia valahă” conform dreptului roman (jus romanum), iar populaţia Moldovei de atunci a fost alcătuită din moldoveni, deci români pentru că sunt prezentaţi în izvoarele medievale sub denumirile de valah.

Aceştia demult şi-au luat „cetăţeniile” fără să stea pe la cozi la „ambasada” Romei…

 
 Nicu Ţîbrigan – Basarabia literara md.

 1. Comentariu de nicu 

  Voi știți ceva, dar nu tot.
  Dupa schismă de la 1054, în Oltenia, o parte din valahi au trecut lura catolicism. Astfel, primid ajutoare materiale de la paplitate și de la unguri, valahii catolicizati ( și aici voebesc despre cneji) au început un „război” împotriva ortodocșilor. Pe la anul 1150 și până pe la 1285 (coform Isvestia lui Ipatie și a altor izvoare române, ungare, sârbe, tătare) o parte din PRIMCIPII VOLOHOVENI (Basarabi Volohi) din zona Romanatiului, au emigrat înspre Maramureș și nordul Moldovei de azi, unde au întemeiat Basarabia. Ei mai sunt cunoscuți că Principi Bolohoveni datorită scrierii slave unde litera „V” este „B”. Bineînțeles că există o mare legătură între Basarab Întemeietorul și Basarabia, dar nu am să dezvălui această, ÎNCĂ, cum nici denumirea de VOLOH.
  „1220. În acelaşi timp, aproape în acelaşi an, o parte din Basarabi, emigraţi de demult din Oltenia, fundează câteva cnezate româneşti peste Nistru în Podolia şi-n Volinia, numiţi în cronicile ruseşti contemporane Principi Bolohovești, mereu în luptă cu rutenii şi cu polonii; pe de altă parte, Basarabii rămaşi în Oltenia, având un voievod în capul cnezilor, se afirmă că un element energic într-o duşmănie ne-ncetată cu ungurii şi cu saşii.”
  (B.P. Haşdeu)
  Astfel regele Bela al Ungariei considerându-se stăpân și peste Oltenia și Cumania, a oferit ținuturi în Maramureș, Volohilor (Basarabilor) din Romanați, pentru a-și asigura o armata tampon la hotarele cu Moldova. Astfel, Dragoș Vodă, frate sau var al lui Litovoi Voievod, devine conducartor al cnejilor valahi maramureșeni, fiind și primul care a descălecat în Modova (descălecat nerecunoscut-deoarece el nu a întemeiat în acle moment un stat, ci doar făcea incursiuni în ținutul vecin). Adevăratul descalecator și întemeietor al Moldovei este nepotul sau Bogdan I. Și dragoș și Bogdan sunt de neam volos și fac parte din Castă Basaraba.

 

CER SI PAMANT ROMANESC

DIN NEAMUL MOLDOVENILOR CU CERTIFICATE DE VALAHI

„De la slavi şi de la greci veneau unii călare,
Polonii şi valahii se îndreptau în grabă într-acolo,
Pe cai puternici, admirabil călăreţ de ei…”
(„Cântecul Nibelungilor”, poem german din sec. al XII-lea)

Nu este un mit faptul că înainte de 1359, anul „statalităţii” Moldovei din Evul Mediu, valahii din Maramureş au descălecat la apa voievodatului, aşa că mai în glumă, mai în serios, strămoşii moldovenilor aveau certificate de naştere de…valahi (români) !

Nici măcar Ştefan cel Mare nu s-a numit domnitor moldovean, ci doar domnitor valah al Ţării Moldovei, chiar şi noţiunea de România e menţionată în istorie pentru prima dată în legătură cu numele lui Ştefan cel Mare, care apare în documentul unguresc din 1474 ca „domnitor al României” (vezi în acest sens volumul „Corpus Juris Hungariae”, editat la Budapesta, 1898, pag. 381).

Aşa că dacă „patri(h)oţii moldoveni” încearcă să ne…

Vezi articolul original 423 de cuvinte mai mult

amintiri aniversare · amintiri calendaristice

De Ziua Naţională – La mulţi ani România – 1 decembrie 2017! 

Sursă: De Ziua Naţională - La mulţi ani România - 1 decembrie 2017! - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică