amintiri citite

NUCA – Vol. I [RO/EN]

Oglinda Literară

NUCA – Vol. I

Conţinut: Cartea conţine diferite scrieri(proză scurtă) prezentând caracter de jurnal.

Descriere: O carte care urmărește în primul rând evidențierea Heraldicului Românesc; păstrând Esența, Obârșia divină a ființei umane, se redau aspectele ontologice principale, latura filosofică distinctivă, cu adevărat, încununând această lucrare. Cartea în sine poartă distincția unui jurnal personalizat, care va sta drept mărturie, precum o candilă aprinsă în întunericul vremii.

The NUT – Vol. I

Content: The book contains various writings (short prose) presenting the character of a diary.

Description: A book that primarily aims to highlight Romanian Heraldry; preserving the Essence, the divine Origin of the human being, the main ontological aspects are rendered, beside the distinctive philosophical side, truly, crowning this work. The book itself bears the distinction of a personalized diary, which will stand as testimony, like a lighted candle in the darkness of my times.

Vezi articolul original

amintiri citite

IZVODUL – Volumul I

Edelweiss Core

*** IZVODUL – Vol. I ***

*

“Chietre, cioate, frunză șî greiri,

– numicaltăceva;

cîntăm: când eu, cînd ele!..

Iarbă multă, tr-a crească!

– o a țîie cald, oghealu’, – colo, la stârv!”

*

2018+ / 2019+ ©Th3Mirr0r

Informații:

Conţinut: Cartea conţine poezie.

Descriere: Conţinutul poetic foarte diversificat, prezentând într-un chip cât mai personalizat, Arta, Cultura și Tradiția, reamintește însemnătatea poporului român, creștin ortodox, declarând Valoarea Reală a tuturor aspectelor care decurg dintr-un studiu aprofundat asupra întregii istorii literare și nu numai.

Vezi articolul original