amintiri citite

Efemeride (19)

poezieproza

Efemeride (19)

Mi-am făcut război
din coastele
dorințelor
brațele durerii
s-au întins ițe
pe care-mi țes
aripi
din firul amintirilor

La poalele cerului
începe drumul lacrimii
de Gabriela Mimi Boroianu
14.06.2016

Vezi articolul original

amintiri citite

Cumpărarea păcatelor…

Gânduri pe tastatură

-Părinte, boala ajută întotdeauna?

-Da, întotdeauna ajută. Bolile îi ajută pe oameni să-şi “ispăşească” păcatele, atunci când nu au virtuţi. Sănătatea este un lucru mare, dar binele pe care îl pricinuieşte boala nu-l poate dărui sănătatea. Un bine duhovnicesc. Boala este o binefacere foarte mare, într-adevăr foarte mare! Îl curăţă pe om de păcat şi de multe ori îi asigură chiar şi răsplată. Sufletul omului este ca aurul, iar boala este ca focul care-l curăţă. Vezi că şi Hristos i-a spus Apostolului Pavel: “Puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune”. Cu cât mai mult se chinuieşte omul de vreo boală, cu atât mai mult se curăţă şi se sfinţeşte, ajunge numai să facă răbdare şi s-o primească cu bucurie……..Ştie de ce anume are nevoie fiecare din noi şi ne dă (Dumnezeu) vreo boală, fie ca să ne răsplătească, fie ca să plătim păcatele. / ortodoxia.me/bolile-ii-ajuta-pe-oameni-

Cald și rece, foc și apă!

Vezi articolul original 1.239 de cuvinte mai mult

amintiri citite

băiatul de la mașina de scris

vara din ziua de ieri

eu eram doar băiatul de la mașina de scris, seara treceau toți pe acolo, și, la început, mă speriau, mințile lor, cuvintele lor, gesturile lor, legendele citadine

iar eu, doar continuam să bat textele la mașina de scris, cu fereastra larg deschisă în spatele meu, când noaptea mă cuprindea de umeri, și, când terminam, mergeam pe jos jumătate din oraș, dar ea nu-și lua nici o clipă mâinile de pe umerii mei, știa străzile pe de rost

dacă vrei, poți să urci la etajul doi și să întrebi de băiatul care bate texte noaptea la mașina de scris

clădirea este vis-à-vis de bibliotecă, nu știu ce este acum în ea, atunci se intitula casa de cultură a studenților, si de acolo, uneori, dar cred că ți-am mai spus asta, urcam în sala de lectură, cu scaune și mese îmbrăcate în catifea verde, și, oh!, cum mai mângâiam, pe ascuns, catifeaua…

Vezi articolul original 6 cuvinte mai mult

amintiri citite

Citate preferate din Evanghelia după Ioan(3)

clipe de reverie

Grandes_Heures_Anne_de_Bretagne_Saint_JeanDin capitolul 5

Iisus vorbește despre puterea Sa dumnezeiască

„Eu nu pot să fac de la Mine nimic; judec după cum aud, și Judecata Mea este dreaptă; pentru că nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.

Dacă mărturisesc Eu despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Altul este Cel ce mărturisește despre Mine. Voi ați trimis la Ioan, și el a mărturisit adevărul. Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci pe acestea vi le spun pentru ca voi să vă mântuiți. Ioan era făclia care arde și luminează, și voi ați vrut să vă veseliți o clipă întru lumina lui. Dar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; că lucrurile acestea pe care le fac, ele mărturisesc despre Mine, cum că Tatăl M-a trimis. Și Tatăl, Cel ce M’a trimis, El a mărturisit despre Mine. Nici glasul nu I l-ați auzit vreodată…

Vezi articolul original 1.711 cuvinte mai mult

amintiri citite

Citate preferate din Evanghelia după Ioan(2)

clipe de reverie

evanghelistul IoanDin capitolul 3

Convorbirea lui Iisus cu Nicodim

„Și era un om dintre farisei, cu numele Nicodim, care era fruntaș al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și I-a zis: <<Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător; fiindcă aceste minuni pe care le faci Tu, nimeni nu le poate face dacă Dumnezeu nu este cu el. >>Răspunsu-i-a Iisus și i-a zis: <<Adevăr, adevăr îți spun: De nu se va naște cineva de Sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu.>>”

<<Adevăr, adevăr îți spun, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. >>

„…într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece…

Vezi articolul original 635 de cuvinte mai mult