amintiri citite

Citate preferate din Evanghelia după Luca(7)

clipe de reverie

maxresdefault

Din capitolul 18

Parabola vameșului și a fariseului

„Doi oameni s’au suit la templu să se roage; unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: <<Dumnezeule, mulțumescu-Ți că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau chiar ca acest vameș; postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig.>>Iar vameșul, departe stând, nici ochii nu voia să și-i ridice spre cer, ci-și bătea pieptul, zicând: <<Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!>>Vă spun eu vouă: <<Acesta s’a coborât la casa sa mai îndreptățit decât acela. Că tot cel ce se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.>>

Iisus și copiii

„Și aduceau la El și pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Dar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: <<Lăsați copiii să vină la…

Vezi articolul original 604 cuvinte mai mult

amintiri citite

ZIUA DE 1 AUGUST ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

CER SI PAMANT ROMANESC

Ziua de 1 august în istoria noastră

1473: AtestareadocumentarăaoraşuluiZalău.

Matia Corvin, regele Ungariei și Boemiei, a declarat Zalăul pentru prima dată oraș-târg, „oppidum Zilah” (cetatea Zilah), privilegiu care scotea orașul de sub dominația comitatului, ceea ce îi conferea dreptul de comerț liber cu toată țara și îl făcea independent economic într-o eră în care bunul plac al aristocrației și al monarhului erau singurele criterii de împărțire a dreptății și de conducere a statului.

Imagini pentru orasul zalauZalau -Zilah , Vederea Orasului foto

Prima mențiune scrisă cu privire la Zalău se află în Gesta Hungarorum, numită și Cronica lui Anonymus (notar al regelui Béla al III-lea al Ungariei) lucrare apărută în jurul anului 1200.

În baza acestei surse, Zalăul va fi existat ca așezare încă din jurul anului 900. După marea invazie mongolă, care a pustiit orașul în 1241, Zalăul a ajuns în 1246 sub administrația episcopatului catolic de Oradea.

Această tutelă s-a menținut…

Vezi articolul original 3.120 de cuvinte mai mult

amintiri citite

Citate preferate din Evanghelia după Luca(8)

clipe de reverie

Evanghelistul Luca

Din capitolul 22

Cina cea de Taină

„Și când a sosit ceasul, S’a așezat la masă și apostolii cu El. Și Le-a zis: <<Cu dor am dorit să mănânc aceste Paști cu voi mai înainte ca Eu să pătimesc. Că vă spun Eu vouă  că de-acum nu le voi mai mânca până când se vor plini întru împărăția lui Dumnezeu.>>Și luând paharul, mulțumind, le-a zis: <<Luați-l și împărțiți-l între voi; că vă spun: De acum nu voi mai bea rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. >>

„Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat, zicând: <<Acesta este Trupul Meu, cel ce se dă pentru voi; aceasta să faceți întru pomenirea Mea! >> Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând:<<Acest pahar este Legea cea Nouă, întru Sângele Meu, cel ce se varsă pentru voi.>>

Despre întâietate

„…cel mai mare dintre voi să fie…

Vezi articolul original 946 de cuvinte mai mult

amintiri citite

Citate preferate din Evanghelia după Luca(5)

clipe de reverie

normal_saint_lucasDin capitolul 10

Trimiterea celor șaptezeci

„Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; și cel ce se leapădă de voi, de Mine se leapădă; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M’a trimis pe Mine.”

Bucuria lui Iisus

„În ceasul acesta El S’a bucurat cu Duhul.”

„Și întorcându-Se către ucenici, le-a zis îndeosebi: <<Fericiți sunt ochii care văd ceea ce vedeți voi!, că vă spun Eu vouă: Mulți profeți și împărați au vrut să vadă ce vedeți voi și n’au văzut, și să audă ce auziți voi, dar n’au auzit.>>”

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți.”

Din capitolul 11

Rugăciunea Domnească

„Și a fost că pe când era El rugându-Se într’un loc, după ce a…

Vezi articolul original 947 de cuvinte mai mult

amintiri citite

Citate preferate din Evanghelia după Luca(4)

clipe de reverie

lucaDin capitolul 7

Trimișii lui Ioan Botezătorul

„Și chemând Ioan pe doi din ucenicii săi, i-a trimis la Domnul, zicând: <<Tu ești Cel ce va să vină sau pe altul să așteptăm?>>Și venind la El, bărbații I-au zis: <<Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine, zicând: Tu ești Cel ce va să vină sau pe altul să așteptăm?>>Și în ceasul acela El pe mulți i-a vindecat de boli și de răni și de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și răspunzându-le, le-a zis: <<Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan cele ce-ați văzut și-ați auzit: Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții învie și săracilor li se binevestește; și fericit este acela care nu se va poticni întru Mine. >>”

Ungerea lui Iisus de către o femeie păcătoasă

„Și iată că era în cetate o femeie păcătoasă; și aflând că El stă la masă în casa fariseului…

Vezi articolul original 1.446 de cuvinte mai mult